Voorwaarden

Algemene Voorwaarden FH Springkussens

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door FH Springkussens, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.

2. Gebruik van het springkussen is altijd op eigen risico van de “huurder”. FH Springkussens kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade/blessures als gevolg van het gebruik van het springkussen dat u bij ons huurt.

3. De “huurder” is verantwoordelijk dat het springkussen in goede staat wordt teruggegeven (schoon, droog, compleet en zonder schade).

4. Offertes gedaan door FH Springkussens zijn altijd vrijblijvend.

5. De kilometers voor bezorging a €0,40 worden bepaald via Google Maps. Start adres is Maalderijstraat 6C, 4909BS Oosteind.

6. FH Springkussens heeft geen invloed op het weer, hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden, wel is het mogelijk voor de “huurder” de reservering tot 24 uur van te voren kosteloos te annuleren.

7. De “huurder” dient het springkussen van te voren te inspecteren op schade of afwijkingen. Bij constateren van schade/afwijkingen dient de “huurder” direct contact op te nemen via het telefoonnummer: 0624966271.

8. De “huurder” is tijdens de huurperiode te allen tijde volledig aansprakelijk voor schade en/of diefstal van het springkussen. Ongeacht wie hier schuld aan heeft.

9. Op alle overeenkomsten welke door FH Springkussens worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter.

10. Indien FH Springkussens rechten wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de “huurder” de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan FH Springkussens verschuldigd.

11. De “huurder” is verantwoordelijk dat de gebruikers (de kinderen) GEEN schoenen dragen tijdens het gebruik van het springkussen. Indien dit wel gebeurd, is de kans op schade groot. De “huurder” is volledig verantwoordelijk voor deze schade.

12. Tijdens het gebruik van het springkussen door de kinderen, dient er te allen tijde een volwassen persoon van achttien jaar of ouder aanwezig te zijn om toezicht op de kinderen te houden.

13. Bij het aangaan van de huurovereenkomst stemt de “huurder” automatisch in met deze bovengenoemde algemene voorwaarden.